Najczęstsze awarie silników elektrycznych

Ze względu na budowę i zasady działania silniki elektryczne są powszechnie używane w różnych branżach przemysłowych, stanowiąc ważny element w wielu procesach produkcyjnych. Jednak ze względu na coraz bardziej złożoną konstrukcję oraz intensywną eksploatację narażone są na awarie.

Przyczyny usterek silników są różne – zarówno błędy mechaniczne, jak i elektryczne mogą prowadzić do ich awarii. Sprawdź, jakie są najczęstsze nieprawidłowości w działaniu napędów elektrycznych.

Asymetria napięcia

Jest to stan, w którym trójfazowy system zasilania nie działa zgodnie z założeniami, a napięcia poszczególnych faz nie są równomierne. Asymetria napięcia może wynikać z różnych czynników, takich jak niezrównoważone obciążenia w systemie, awarie elementów sterujących lub inne uszkodzenia.

Tego typu zniekształcenie może prowadzić do przeciążenia poszczególnych faz silnika, co powoduje zwiększenie temperatury pracy i uszkodzenie izolacji. Aby wykryć ten problem, można użyć analizatora jakości energii, który monitoruje napięcia na poszczególnych fazach.

Zniekształcenie harmoniczne

Są to dodatkowe składowe napięć lub prądów przemiennych o wysokiej częstotliwości, które są generowane przez różne urządzenia elektroniczne w systemie zasilania. Powodują one straty energii w uzwojeniach silnika, co prowadzi do wzrostu temperatury i spadku wydajności.

Odpowiednio wczesne wykrycie tego problemu i podjęcie działań korygujących jest możliwe przy użyciu sprzętu do pomiaru parametrów prądu elektrycznego.

Niewspółosiowość

Występuje wówczas, gdy wał napędowy silnika nie jest dokładnie ustawiony względem obciążenia lub podzespół łączący silnik z obciążeniem jest niewspółosiowy. Powoduje to dodatkowe obciążenia i nierównomierne zużycie podzespołów, co może prowadzić do przedwczesnego uszkodzenia mechanizmów.  Można uniknąć tego problemu przy użyciu przyrządu do laserowego osiowania wału.

awaria silnika

Niewyważenie wału

Tego typu usterka występuje, gdy środek masy wirującego elementu nie pokrywa się z osią obrotu. Powoduje to wibracje i dodatkowe obciążenia, które mogą prowadzić do uszkodzenia łożysk, obudowy silnika lub innych podzespołów. Regularne wyważanie wału pozwoli na utrzymanie stabilności pracy silnika i uniknięcie awarii.

Luz wału

To nadmierny prześwit między elementami silnika lub podzespołami, który może powodować niepożądane wibracje i uszkodzenia. Luz wału może wystąpić w różnych miejscach, takich jak łożyska, sprzęgło, wał napędowy itp. Aby nie doszło do takiej sytuacji, należy regularne sprawdzać i usuwać nawet niewielkie luzy. Pozwoli na zachowanie stabilności działania silnika i uniknięcie uszkodzeń.

Zużycie łożysk

To jedna z najczęstszych i najbardziej uciążliwych awarii silników elektrycznych. Łożyska są używane do wspomagania osi obrotowych w urządzeniach, a ich zadaniem jest zmniejszenie tarcia i zapewnienie płynnej rotacji. Jednakże, z powodu ciągłego narażenia na obciążenia i tarcie, łożyska mogą ulec zużyciu i uszkodzeniu.

Objawy zużytych łożysk to przede wszystkim hałas, wibracje oraz wzrost temperatury silnika. Jeśli te symptomy zostaną zignorowane, może to prowadzić do poważnych uszkodzeń, a nawet do całkowitej awarii silnika. Dlatego ważne jest regularne monitorowanie stanu łożysk za pomocą różnych technik diagnostycznych.

Inne awarie

Oprócz wyżej wymienionych, napędy elektryczne mogą być podatne na inne rodzaje awarii, które są związane zarówno z budową silnika, jak i czynnikami zewnętrznymi.

Jedną z nich jest przegrzanie silnika. Awaria ta ma różne przyczyny, takie jak nadmierne obciążenie, niewystarczająca wentylacja lub problemy z układem chłodzenia. Długotrwałe działanie silnika w wysokiej temperaturze może spowodować uszkodzenie izolacji lub przewodów, co może z kolei prowadzić do zwarcia i poważniejszych uszkodzeń. Aby uniknąć przegrzania silnika, należy dbać o odpowiednią wentylację, unikać nadmiernego obciążenia i regularnie sprawdzać układ chłodzenia.

Kolejną stosunkową częstą usterką jest uszkodzenia wirnika, co może prowadzić do niestabilnej pracy i wibracji silnika. Z reguły powodem tego są przeciążenia, niewyważenie lub nieprawidłowe działanie układów zabezpieczających. Dlatego ważne jest regularne sprawdzanie stanu wirnika i niezwlekanie z naprawami.

Jeszcze inną nieprawidłowością jest zwarcie, które może mieć miejsce w różnych obszarach, takich jak stojan, wirnik czy złącza elektryczne. Przeważnie wynika z uszkodzeń izolacji, zanieczyszczeń lub wadliwego projektu. Zwarcia generują dodatkowy pobór prądu, co może spowodować uszkodzenie izolacji oraz innych elementów silnika.

W tym kontekście istotne jest regularne monitorowanie izolacji i oględziny silnika elektrycznego, aby wykryć i naprawić uszkodzenia przed wystąpieniem poważniejszych problemów.

Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi producenta i pamiętaj systematycznych przeglądach technicznych. Zapobiegnie to przedwczesnemu zużyciu komponentów silnika. Wymiana niesprawnych części w odpowiednim momencie jest kluczowa dla utrzymania w dobrym stanie napędu elektrycznego. Zwiększy to również bezpieczeństwo i efektywność działania urządzeń zasilanych tymi silnikami.